top of page

MS Rapp

Historikk

 

RAPP er bygget i Risør for en svensk reder i 1913. Båten kom tilbake til Norge i 1916 og har vært drevet i fiske av familien Sandtorv i Austevoll fra 1916 til 1958. I 1958 ble båten solgt til Johnsen og Pedersen Fiskeindustri på Askøy som brukte RAPP til frakt av sild og varer fram til ca 1986. Båten ble så solgt til et fiskeoppdett i Sogn og havarerte der. Senere ble den kjøpt opp av John Haugsberg i Forlandsvågen på Sotra som igjen solgte båten til Henning Person på Bømlo som restaurerte RAPP første gang over en periode på 13 år. Siden ble den solgt til Truls Marceliussen i Os og da Ulf Tørressen kjøpte båten i 2008 var den igjen så til forfalls og full av råte at den måtte restaureres på nytt helt fra grunnen av.

 

RAPP er oppført i første utgave av «Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefartøy» i Bergen 1921 med fiskerinummer H-12-AV ( H for Hordaland, registrering nummer 12, AV for Austevoll). RAPP er i registeret ført opp med bruksområde; «transport av sild og brisling» båten var da også oppført med tilhørende «2 snurpenotbåter» og en «fangst båt». I årenes løp har RAPP gjennomgått 2 store forandringer og en rekke mindre tilpasninger.

RAPP ble opprinnelig bygget som jakt med hjelpemotor(16 hk Skandia som den ble registrert med i 1920). Båten var da 42 fot lang, 16 for bred, 6,5 fot dyp og hadde brutto drektighet på «150 mål sild». Rapp var opprinnelig bygget i eik og den hadde hull i skansekledningen for baugspyd da den kom fra Sverige. Den hadde et mannskap på 12 mann, bysse på dekk og den hadde ikke styrehus. I 1931 ble Skandia motoren byttet ut med en 30 hk Nygrei og i 1935 ble RAPP forlenget og fikk følgende nye mål; Lengde 46 fot, Breddde 16,5 fot, dybde 6,5 fot.

 

I 1936 eksploderte starteluft flasken. Dette ødela halve styrehuset og nytt styrehus ble bygget. Under de siste års restaurering viste det seg umulig å redde dette styrehuset pga råte. Nåværende styrehuset er en nøyaktig kopi av det som ble bygget i 1936. I 1949 havarerte RAPP i en orkan og den ble da restaurert og ytterligere forlenget til 49,7 fot med bredde 16,4 fot og brutto drektighet 24,84 ton ( slik som båten er nå) og i 1955 ble den nåværende 40 hk Wichmann motor installert.

 

Reparasjoner og modifikasjoner ble årene RAPP var i Austevoll utført i Forlandsvågen ved samme verft som John Hausberg og «SS Loyal» har tilknytning. Disse skal ha vært i familie med familien Sandtorv. Etter at båten ble kjøpt av Johnsen og Pedersen ble lukekarmen utvidet ( den som er nå) og RAPP fikk stålmast. Under de siste års restaurering av RAPP, som er utført ved Naustvik Slipp på Hundvåg, har vi tilstrebet etter beste evne å restaurere RAPP som autentisk fiske/frakteskøyte fra 1950-tallet slik den var før den gikk ut av fiskeriregisteret i 1960.

Eiernes intensjon med RAPP er kulturformidling og bevaring gjennom bærekraftig drift.

bottom of page